Eibar Kirol Txartel Eskaera

EKT eskaera orria, erabiltzailearen datuakEibar Kirol Txartel eskaera

Bete ondorengo datu guztiak ezarritako ordenean:
Bazkide mota, titularra; senitartekoa baldin bazara: ezkontidea, lehen seme-alaba, bigarrena, etab.
Azaldu hauen izen eta bi abizenak, NAN-a baldin badute eta jaiotze data.
Kirol Txartela tramitatu ahal izateko beharrezkoa da bankuaren domiziliazio datuak betetzea.


  BAZKIDE MOTA *

  EGOERA *

  Ezarri non jaso nahi duzun zure kirol txartela*


  TITULARRA

  Izena *:

  Abizenak *:

  NAN *:

  Jaiotze data *:

  Telefonoa *:

  P.K. *:

  Helbidea *:

  Herria *:

  E-posta *:


  ORDAINKETA AGIRIAREN DOMIZILIAZIOA

  Bankua *:

  Kodea *:

  Sukurtsala *:

  Kontu Zbkia *:

  Kontuaren Titularra *:  KIROL TXARTELAREN TRAMITAZIOA


  Kirol Txartelak ezarritako instalazioan edukiko dituzu bi egun barru jasotzeko.
  Jasotzerako orduan aurkeztu beharreko dokumentazioa:


  1. EKT familiarra: familia liburua.
  2. EKT familiar langabetuak: familia liburua eta ezkontideen gizarte segurantza txartela.
  3. EKT familiar jubilatuak: familia liburua eta gizarte segurantza txartela.
  4. EKT Indibiduala 18 urtetik beherakoak: NAN edo familia liburua.
  5. EKT Indibiduala 18 urtetik gorakoak: NAN edo familia liburua.
  6. EKT Indibidual langabetua: Bizitza laborala.
  7. EKT Unibertsitariak: matrikula edo unibertsitate ordainketen ziurtagiriak.


  ONURADUNAK

  1. Ezkontidea

  Izena:

  Abizenak:

  NAN:

  Jaiotze data:

  2. Seme/alaba

  Izena:

  Abizenak:

  NAN:

  Jaiotze data:

  3. Seme/alaba

  Izena:

  Abizenak:

  NAN:

  Jaiotze data:

  4. Seme/alaba

  Izena:

  Abizenak:

  NAN:

  Jaiotze data:

  5. Seme/alaba

  Izena:

  Abizenak:

  NAN:

  Jaiotze data:  captcha

  Idatzi ondoko karaktereak.