Eibar Kirol Txartel Eskaera

EKT eskaera orria, erabiltzailearen datuakEibar Kirol Txartel eskaera

Bete ondorengo datu guztiak ezarritako ordenean:
Bazkide mota, titularra; senitartekoa baldin bazara: ezkontidea, lehen seme-alaba, bigarrena, etab.
Azaldu hauen izen eta bi abizenak, NAN-a baldin badute eta jaiotze data.
Kirol Txartela tramitatu ahal izateko beharrezkoa da bankuaren domiziliazio datuak betetzea.


BAZKIDE MOTA *

EGOERA *

Ezarri non jaso nahi duzun zure kirol txartela*


TITULARRA

Izena *:

Abizenak *:

NAN *:

Jaiotze data *:

Telefonoa *:

P.K. *:

Helbidea *:

Herria *:

E-posta *:


ORDAINKETA AGIRIAREN DOMIZILIAZIOA

Bankua *:

Kodea *:

Sukurtsala *:

Kontu Zbkia *:

Kontuaren Titularra *:KIROL TXARTELAREN TRAMITAZIOA


Kirol Txartelak ezarritako instalazioan edukiko dituzu bi egun barru jasotzeko.
Jasotzerako orduan aurkeztu beharreko dokumentazioa:


1. EKT familiarra: familia liburua.
2. EKT familiar langabetuak: familia liburua eta ezkontideen gizarte segurantza txartela.
3. EKT familiar jubilatuak: familia liburua eta gizarte segurantza txartela.
4. EKT Indibiduala 18 urtetik beherakoak: NAN edo familia liburua.
5. EKT Indibiduala 18 urtetik gorakoak: NAN edo familia liburua.
6. EKT Indibidual langabetua: Bizitza laborala.
7. EKT Unibertsitariak: matrikula edo unibertsitate ordainketen ziurtagiriak.


ONURADUNAK

1. Ezkontidea

Izena:

Abizenak:

NAN:

Jaiotze data:

2. Seme/alaba

Izena:

Abizenak:

NAN:

Jaiotze data:

3. Seme/alaba

Izena:

Abizenak:

NAN:

Jaiotze data:

4. Seme/alaba

Izena:

Abizenak:

NAN:

Jaiotze data:

5. Seme/alaba

Izena:

Abizenak:

NAN:

Jaiotze data:captcha

Idatzi ondoko karaktereak.